O společnosti Wakers

Společnost byla založena v roce 2012, zabývali jsme se nejrůznějšími odvětvími, od tvorby webových stránek a grafických podkladů, přes opravy PC, vývoj her a desktop aplikací, až po poradenství v IT a výukové kurzy programování.

V průběhu let se společnost měnila a my se zaměřili pouze na vývoj webových stránek a oblast online marketingu.

Vývoj webových stránek a aplikací

S vývojem máme letité zkušenosti, ať už se týkají webových stránek, desktop programů či her. Díky těmto více než desetiletým zkušenostem jsme opravdu velice flexibilní a dokážeme vytvořit cokoli. Neustále se učíme nové technologie, sledujeme aktuální trendy a snažíme se být před konkurencí.

Pracujeme na několika našich interních projektech, jedním z nich je administrační systém, který využívají naši klienti pro správu obsahu webu. Druhým projektem je organizační agenda, která nám usnadňuje řízení projektů, pro klienta má přínos v tom, že přesně vidí, na čem pracujeme a snáze se zapojí do celkového procesu vývoje.

Online marketing

Pokud mají být webové stránky na internetu vidět, tak je SEO (optimalizace pro vyhledávače) nedílnou součástí. Stránky zobrazené na předních pozicích vyhledávačů mají kvalitní a vysokou návštěvnost - lidé si je najdou sami a pouze tehdy, kdy to opravdu potřebují.

Jednou z forem propagace na internetu jsou PPC kampaně - platíte za kliknutí na reklamu. My tyto kampaně klientům spravujeme tak, aby byly co nejefektivnější a přivedly na stránky nejrelevantnější návštěvníky - návštěvníky, kteří Vás opravdu potřebují.

Celkový pojem „online marketing“ je velice rozsáhlý a je spousta možností, jak docílit vyšší návštěvnosti. V této oblasti je potřeba sledovat trendy ještě více. Je důležité jít s dobou a nic nepodcenit. Proto odebíráme nejaktuálnější informace a školíme se od světových profesionálů.